European Business Consulting

European Business Consulting er et tilbud, der skal hjælpe ledere med at udvikle bedre strategiske valg og gennemføre dem effektivt i deres virksomhed.

Vi går ud over de inspirerende hovedtaler, og bygger videre på den praktiske uddannelse og udvikling, for at hjælpe dig med at genoverveje din virksomhed og levere resultater.

Coaching

Vi benytter erfarne business coaches, for at støtte dig personligt i at tænke gennem udfordringer og udnytte nye muligheder. Coaching kan være fysisk eller online, og kan tage to former

• Personlig coach – adresserer dine egne behov
• Strategisk coach – adressering af din virksomheds behov

Consulting

Vi samler også strategiske rådgivere, som kan hjælpe med at løse forretningsmæssige udfordringer – fra strategi til innovation over kultur til transformation. Vores
tilgang er meget samarbejdsorienteret. Vi arbejder med dine teams, på følgende områder:

• Strategiudvikling
• Innovationsprojekter
• Mennesker og HR
• Kulturændringer
• Procesforbedringer
• Nye forretningsmodeller
• Salg og marketing
• Digital transformation
• Business venturing
• Projektledelse

 For mere information, kontakt venligst CEO Bjarke Wolmar på +45 29 44 86 16 eller via e-mail BW@europeanbusinessforum.eu

Vi hjælper dig med…
• At finde mening i forandringerne
• Finde de bedste muligheder og løsninger
• Fokus på hurtigt at lave et impact
• At se tingene på en ny måde
• At tænke på nye muligheder ved at kombinere smart analytisk med kreative tanker. Sammensat med store idéer og praktisk tilgang

Vores tilgang
Rådgivningen er hurtig, faciliteret og fokuseret til at opbygge momentum. Den fokuserer på at være kreativ, kommerciel og samarbejdsorienteret for at engagere beslutningstagere og teams.
Vi udnytter dine egne ansattes engagement og ekspertise og tilføjer dem med ny indsigt gennem en disciplineret proces, som skal finde mening ud af kompleksiteten. Det kan defineres af de rigtige spørgsmål, som hurtigt skal udløse en række kreative muligheder. Vi fokuserer på at evaluere og eksekvere den rigtige løsning. Dette opbygger engagement, momentum og leverer resultater

Vores konsulentstrategi
De typiske tjenester spænder fra fremtidig strategi til horisontplanlægning, der hjælper dig med at få mening ud af forandringer og være bedre rustet til fremtiden. Når den har fokuseret på den rigtige strategi, samler den kundeindsigt og brandudvikling og flyder igennem til værditilbud og kundeoplevelser.

Dette gøres alt sammen på en måde, der kombinerer “fremtid og tilbage” tænkning for at sikre, at det bevæger sig i retning af målet, og “udenfor i” inspireret af kunderne. Det kan gøres stort set intuitivt ved hjælp af indsigt og fantasi, sund fornuft og oplevelser. Eller den kan drives af den detaljerede analyse, fra segmentmålretning til porteføljeoptimering og fokus på de rigtige værdidrivere og optimere værdiskabelsen.