Cookie og privatlivspolitik (not used)

 1. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes European Business Forum indsamler og behandler oplysninger om dig.
 2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via virksomheden hjemmeside www.europeanbusinessforum.eu, Billetto eller via sociale medier som f.eks. Facebook eller LinkedIn.
 3. Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til virksomheden skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 

Virksomhedens indsamling af dine personoplysninger

1. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

 1. Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.
 2. Når du bestiller informationer på hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, e-mailadresse, stilling, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du bestiller informationer om eller køber, med det formål at kunne levere ydelserne til dig og til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser i forbindelse med et køb.
 3. Når du tilmelder dig en af vores uddannelser eller arrangementer deles dit navn, stilling, email, telefon og firma. Stilling og virksomhed deles med potentielle deltagere af den samme uddannelse.
 4. Vi kan i forbindelse med arrangementer fotografere deltagerne og anvende disse billeder på vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker at vi anvender dit billede, vil vi respektere dette. Det kræver blot at du gør os opmærksom på dette. Enten i forbindelse med at fotoet bliver taget eller efterfølgende.
 5. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, afgiver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om, Hvilke af vores aktiviteter du har deltaget i og eventuelt købt.
 6. Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet til at administrere tilmeldingen, til at tilbyde dig særlige fordele og til direkte markedsføring, herunder for at kunne informere dig om vores produkter og nye ydelser og til at give dig andre nyheder og informationer, som du har givet dit særskilte samtykke til, at vi må sende til dig.

2. Hvad er grundlaget for indsamlingen af data?

 1. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud.
 2. Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, hvis vi har modtaget dit særskilte samtykke hertil.
 3. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.
 4. Vi indsamler kun de i pkt. 2.1.3 nævnte oplysninger, hvis du afgiver dit udtrykkelige samtykke hertil.

3. Brug af databehandlere

 1. Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden fx bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring og forbedring af hjemmesiden samt til din bedømmelse af vores ydelser. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.
 2. En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield.

4. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

 1. Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Retten til berigtigelse

 1. Du har ret til at få forkerte personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning

 1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke til din tilmelding til vores kundeklub. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

 1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

 1. Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:
  at du køber et produkt af os, jf. pkt. 2.1.2, eller
  at du afgiver dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.2.2, eller
  at du afgiver dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.1.3

Retten til indsigelse

 1. Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 2.1.1
 2. Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 2.1
 3. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Retten til at tilbagekalde samtykke

 1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.1.1 og dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.1.3. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

9. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på www.europeanbusinessforum.eu

Retten til at klage

 1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

5. Sletning af persondata

 1. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi slette, såfremt du retter henvendelse herom. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding. Ved framelding, sletter vi automatisk de data vi har indsamlet på dig i forbindelse med nyhedsbrevet.

6. Sikkerhed

 1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

 1. Steen Buchreitz Jensen er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.
 2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:
  European Business Forum
  Udsigten 20
  6640 Lunderskov
  Danmark
  Tlf. nr.: 29 44 86 16
  E-mail: bw@europeanbusinessforum.eu

8. Ændringer i persondatapolitikken

 1. Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.
 2. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.